Kadra

Lucyna Socha

Funkcje: Nauczyciel

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020