Kadra

Bernadeta Wełnicka

Funkcje: Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020