Kadra

Bernadeta Wełnicka

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

Lucyna Socha

Funkcja: Nauczyciel

Alina Łapacz

Funkcja: Nauczyciel

Maria Gaszyńska

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Jazgar

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Jarczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Mariusz Dzięciołowski

Funkcja: Nauczyciel

Adam Banaszak

Funkcja: Nauczyciel

Danuta Hałasik - Rucińska

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Grochowska

Funkcja: Nauczyciel

Maria Niezgoda

Funkcja: Nauczyciel

Krystyna Janowiak

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Olender

Funkcja: Nauczyciel

Żaneta Puweł

Funkcja: Nauczyciel

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020